کاروفناوری ششم درس ۴ هنر های دستی (دوخت جامدادی)

ردیف تیپ سوال عنوان سوال
۱ گفت و گوی کلاسی الف) به نظر شما با استفاده از دوخت، چه وسایلی می توان درست کرد؟
ب) آیا می دانید برای دوختن با پارچه، چه فعّالیت هایی باید انجام داد؟
ج) چند نمونه صنایع دستی استان خود را نام ببرید.
۲ فعالیت کلاسی با توجّه به مطالبی که با مشاهده ی فیلم فرا گرفتید، در گروه با دوستان خود مشورت کنید و در
ارتباط با تصاویر زیر، نام هر یک از مهارت های دوخت را بنویسید.
۳ فعالیت غیر کلاسی با استفاده از برنامه ی نقّاشی، یک جامدادی رسم کنید و روی آن را طراحی کنید. در صورت امکان
آن را چاپ کنید و جلسه ی دوم به کلاس بیاورید تا برای تزیین جامدادی مورد استفاده قرار گیرد.
۴ فعالیت غیر کلاسی با کمک و راهنمایی معلّم خود، فعّالیت های صفحه ی ۲۹ و ۳۰ را انجام دهید.
۵ فعالیت کلاسی با توجّه به مطالبی که با مشاهده ی فیلم فرا گرفتید، در گروه با دوستان خود مشورت کنید و نام هر
یک از دوخت های زیر را بنویسید
۶ فعالیت غیر کلاسی گزارش درس ساخت جامدادی را در صفحه ی بعد کامل کنید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *