کاروفناوری هشتم پودمان الکترونیک

ردیفتیپ سوالعنوان سوال
۱تحقیق کنیدبه کمک یک دیود نوردهندهٔ ۳ ولتی، جای باتری، دو عدد پیلِ قلمی ۱/۵ ولتی، یک چراغ قوه کوچکِ دست ساز، درست کنید.هنگامِ اتصالِ قطب های مثبت ومنفی باتری به دیود نوردهنده، باید اتصال صحیح پایه هاى دیود رعایت شود (شکل ۸-۲)
۲بارش فکریاگر از یک باترى کتابی ۹ولتى استفاده کنید، دیود نوردهنده می سوزد، چرا؟
۳کار کلاسیبا استفاده از دیود نوردهندهٔ معمولی ۳ ولتی، مقاومت مناسب ، کلید و باتری می توانید چراغ های متنوع بسازید (شکل ۱۳-۲)
۴کار کلاسیولتاژ دو پیل نو و کار کرده را با مولتی متر اندازه گیری کنید و در جدول ١-۲ بنویسید.
۵کار کلاسیساخت مدار آهنگ برای یک جعبه
۶بارش فکریبه جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب سادهٔ جایگزین می توان استفاده نمود؟
۷کار کلاسیبا توجه به مدار شکل ۲۶-۲ الف پایه ها را به طور مناسب لحیم کاری کنید (مدار قبلی شکل ۲۲-۲ را تکمیل کنید).
۸بارش فکری٭ چگونه می توان اندازهٔ مدار را کوچک تر کرد؟

٭ از چه وسایل معیوب و دورریختنی، می توانید قطعات پروژه را به دست آورید؟

٭ به جای میکروسوئیچ از چه طرح ابتکاری ساده، می توانید استفاده کنید؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *