کاروفناوری هفتم پودمان مستند سازی

ردیفتیپ سوالعنوان سوال
۱بارش فکریدربارهٔ مزایای دیگر مستندسازی گفت و گو کنید.
۲پرسشمدال آوران المپیک ورزشی کشور چه کسانی هستند؟
۳بارش فکریبه نظر شما پژوهش در مورد مدال آوران المپیکی ایران چه سودی دارد؟
۴کار کلاسیصفحهٔ اول وب گاه « وزارت ورزش و جوانان » و « کمیته ملی المپیک » را با تصویر نمونهٔ کتاب مقایسه کنید. آیا این صفحه در زمان جست و جوی شما تغییر کرده است؟ چرا؟
۵کار کلاسیبا هم اندیشی در گروه، اطلاعات هر یک از رشته های ورزشی را دسته بندی کنید.
۶کار کلاسیگزارشی را که پس از مشاهدهٔ فیلم، ایجاد کردید به نام « مدال آوران ورزش ایران » ذخیره کنید.
۷کار غیرکلاسی۱ رشتهٔ ورزشی دلخواهتان را انتخاب و معرفی کنید. سپس بررسی کنید ورزشکاران محبوب رشتهٔ ورزشی شما چه کسانی هستند (هر کدام از هم کلاسی هایی که به یک رشتهٔ ورزشی علاقه دارند، میتوانند با هم یک گروه تشکیل دهند و کار را با همکاری یکدیگر انجام دهند).
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *