کاروفناوری هفتم پودمان نقشه کشی

ردیف تیپ سوال عنوان سوال
۱ کار کلاسی در گروه خود، نام چند شغل، نقشه ها و کاربرد مربوط به آ نها را بررسی کنید و در جدول ۱-۶ بنویسید.
۲ پرسش کاغذ مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
۳ کار کلاسی کشیدن خط راست افقی و عمودی با دست
۴ کار کلاسی کشیدن زاویه با دست آزاد
۵ کار کلاسی کشیدن خط آزاد ۴۵ درجه
۶ کار کلاسی کشیدن خط افقی، عمودی و مایل با دست آزاد
۷ کار کلاسی با استفاده از وسایل نقشه کشی بر روی کاغذ شطرنجی تمرین های صفحهٔ بعد را انجام دهید.
۸ کار کلاسی با استفاده از وسایل نقشه کشی تمرین های زیر را انجام دهید.
۹ کار کلاسی با توجه به شکل ۲۶-۶، در جدول ۴-۶ شمارهٔ نماهای درست هر کدام از قطعات را مشخص کنید
۱۰ کار کلاسی شکل ۲۸-۶ را با کمک دبیر خود در کلاس بررسی کنید و پس از ترسیم نقشه در کاغذ میلی متری آن را اندازه گذاری کنید.
۱۱ کار کلاسی شکل ۳۰-۶ نقشه پروژهٔ رحل قرآن مربوط به پودمان کار با چوب است. این نقشه با مقیاس ۱:۳ ترسیم شده است. همان طورکه مشاهده می کنید، این نقشه با دو نمای رو به رو و جانبی همهٔ اندازه های مورد نیاز را نشان داده است و نیاز به نمای سوم نیست. شما نیز نقشهٔ این پروژه یا پروژهٔ انتخابی گروه خود را در کاغذ شطرنجی با مقیاس ۱:۲ ترسیم کنید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *