کاروفناوری هفتم پودمان پوشاک

ردیفتیپ سوالعنوان سوال
۱کار کلاسیبا هم اندیشی درگروه، درجاهای خالی جدول ۱-۱۰ نام هرکدام از دوخت های دستی را بنویسید.
۲کار کلاسیدوخت قزن قفلی دامن و شلوار
۳کار کلاسیدوخت دکمه فشاری دوختنی (قابلمه ای)
۴کار کلاسیدوخت دکمه
۵کار کلاسیدوخت جا دکمه بندینک نخی
۶کار کلاسیاتو کردن یک پیراهن
۷کار کلاسیشروع به دوخت با ماشین دوخت
۸کار کلاسیدوخت پاکدوزی ساده
۹کار کلاسیدوخت پاکدوزی برگردان دوزی
۱۰کار کلاسیروش های شکافتن دوخت ساده
۱۱کار کلاسیدوخت رو بالشی
۱۲کار کلاسیشست و شو با دست یا ماشین لباس شویی
۱۳کار کلاسیبا راهنمایی افراد خانواده، تکه های کوچکی از پارچه را تهیه کنید و انواع لکه ها را روی پارچه ایجاد کنید و سپس لکه ها را برطرف .( کنید و گزارشی از چگونگی لکه بری روی پارچه را بنویسید )شکل ۶۴-۱۰
۱۴کار کلاسیبا هم اندیشی در گروه بررسی کنید، هر یک از تصاویر جدول ۴-۱۰ نشان دهندهٔ پوشاک کدام یک از اقوام ایرانی است؟
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *