کاروفناوری هفتم پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف تیپ سوال عنوان سوال
۱ کار کلاسی ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنها
۲ بارش فکری دربارهٔ « آموزش الکترونیکی » گفت وگو کنید و جمع بندی آن را در چند خط بنویسید.
۳ کار کلاسی تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی
۴ پرسش تصور کنید فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروز ه شما خارج شود، به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی شما ایجاد خواهد شد؟
۵ کار کلاسی تأثیرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی
۶ کار کلاسی ایجاد پوشه برای ذخیره کردن پرونده ها
۷ کار کلاسی در شکل ۵-٢ جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید
۸ کار کلاسی در گروه خود، لیست جانشینی مواد غذایی روزانه را تکمیل کنید(از شبکهٔ رشد استفاده کنید).
۹ کار غیرکلاسی مواد غذایی و سهم هر یک را که به طور متوسط در یک روز مصرف م یکنید، بنویسید. فهرست شما با هرم راهنمای موادغذایی چقدر مطابقت دارد؟
۱۰ کار غیرکلاسی در شبکهٔ رشد، قسمت دانشنامه/ سرگرمی، سرگرمی فکری « آدم خوارها و کتاب خوا نها » را انجام دهید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *