کاروفناوری هفتم پودمان کسب و کار

ردیفتیپ سوالعنوان سوال
۱پرسشآیا تاکنون به دلبستگی ها، توانایی ها و مهارتهای خود در زمینهٔ کار آینده اندیشیده اید؟ کار مورد نظر شما چه فوائدی برای شما و جامعه دارد؟
۲کار غیرکلاسیدر گروه خود یک کارآفرین را در شهر یا روستای خود شناسایی کنید و با گفت و گو با او یا با کمک گرفتن از روزنامه و اینترنت جدول ۱-۵ را پر کنید و در کلاس ارائه دهید.
۳بررسیبرخی از ویژگی های من که با ویژگی های کارآفرین، مشترک است عبارت اند از:
۴کار کلاسیدر گروه خود چند شغل را شناسایی کنید. سپس جدول ۲-۵ را برای این شغل ها کامل کنید.
۵کار کلاسیبا توجه به وضعیت اقتصادی خانواده، کالاهای مورد نیازتان را اولویت بندی کنید.
۶کار غیر کلاسیچندکیف پو ل کاغذی تهیه کنید و رو ی هر یک نامی مانندکیف پول آموزش، نیکوکاری،سرگرمی و پس انداز بنویسید.
۷کار کلاسیشما تاکنون کدام یک از گزینه های شکل ٧-۵ را برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود به کار برده اید؟ دربارهٔ چگونگی کاربرد هر یک از گزینه های زیر در گروه خود گفت و گو کنید.
۸کار کلاسیمزایا و معایب خرید اینترنتی را در گروه خود مشخص کنید
۹کار کلاسیاز لیست کالاهای اولویت بندی شده در کار کلاسی(اولویت بندى کالاهای شخصی) یکی را برگزینید، سپس مشخص کنید برای خرید آن به کدام یک از نکات جدول ۴ ۵ باید توجه کرد.
۱۰کار غیرکلاسیکاربرد فناوری های نو برای خرید
۱۱کار کلاسیبررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش یا ارائۀ خدمات
۱۲کار کلاسیپدر مهرداد هر سال گردو میچیند، آن ها رامیشکند و برای فروش آماده می کند. او امسال
تصمیم دارد که گردوها را بسته بندی کند، سپس بفروشد. پیشنهاد شما برای بسته بندی گردوها و
تبلیغات برای فروش چیست؟
۱۳کار غیرکلاسیبر اساس اقلیم جغرافیایی، نمونه اى از محصولات موجود در منطقهٔ خود را بسته بندی کنید و در کلاس ارائه دهید.
۱۴کار غیرکلاسیاز کسب و کارهاى پیشنهاد شده یکى را انتخاب کنید و سپس با کسانی که انتخابشان شبیه شماست گروهی تشکیل دهید و براى آن طرحى بنویسید.
۱۵کار کلاسیبا مراجعه به وب گاه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ١، ضمن تکمیل کردن نمودار بالا، سایر امتیازات بیمه را جست و جو کنید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *