کارو فناوری هفتم پودمان جست و جو و جمع آوری اطلاعات

ردیف تیپ سوال عنوان سوال
۱ پرسش اگر بخواهید به سفر بروید، کدام شهر یا استان را پیشنهاد می دهید؟
۲ کار کلاسی در گروه خود دربارهٔ یک شهرستان، اطلاعاتی را جمع آورى کنید که پاسخ گوى پرسش های مطرح شده باشد.
۳ کار کلاسی تعیین محدودیت های پرسش (به روش بارش فکری)
۴ کار کلاسی در گروه خود، جزئیات اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و آ نها را در جدول ۲-۳ بنویسید 
۵ کار کلاسی در گروه خود، منابع جمع آوری اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و آ نها را در جدول ٣-٣ بنویسید.
۶ کار کلاسی در گروه خود، شبکه ها و دلایل نیاز به آن ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول ۴-٣ بنویسید
۷ کار کلاسی با دوستان گروه خود در مورد موتورهای جست وجو و ویژگی های آن ها صحبت کنید و آ نها را در جدول ۵-٣ بنویسید.
۸ کار کلاسی مرورگرهای وب و ویژگی های آ نها در گروه خود، مرورگرهای صفحات وب رایج و ویژگی های آ نها را بررسی کنید و آن ها را در جدول ۶-٣ بنویسید.
۹ کار کلاسی پس از مشاهدهٔ فیلم «مرورگرها» در رایانهٔ خود مسیرهای لازم را برای اجرای سایر ابزارهای مرورگر بررسی کنید.
۱۰ بررسی در قسمت از نوار نشانی می توانید موتور جست وجوی مورد نظر خود را انتخاب کنید. بررسی کنید که مرورگر رایانهٔ شما دارای چه موتورهای جست وجویی است و چگونه می توانید در زمان جست وجو موتور جست وجوی پیش فرض را تغییر دهید.
۱۱ کار کلاسی این جست و جو را با عبارت « آب و هوای تهران » ادامه دهید و پاسخ ها را مقایسه کنید.
۱۲ کار کلاسی آیا تاکنون به این فکر کرده اید که دربارهٔ محصولات کشاورزی و شرایط آب و هوایی لازم برای پرورش آن ها اطلاعات مناسبى به دست آورید؟
۱۳ کار کلاسی در گروه خود، وب گا ه های معتبر را برای جمع آوری اطلاعات استا نها بررسی کنید و آ نها را در جدول ٧-٣ بنویسید.
۱۴ کار کلاسی در گروه خود، برای جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی، چند کلیدواژه را بررسی کنید و آن ها را در جدول ٨-٣ بنویسید.
۱۵ کار کلاسی برای جمع آوری اطلاعاتى دربارهٔ مشاهیر استان خود، چند کلید واژه را در گروه خود بررسی کنید.
۱۶ کار کلاسی پس از مشاهدهٔ فیلم « انتخاب کلید واژهٔ مناسب » در گروه خود، کلید واژه هایى را برای جمع آوری اطلاعات دربارهٔ مکان های مذهبی و زیارتی استان خراسان رضوی پیشنهاد دهید.
۱۷ کار کلاسی برای جمع آوری اطلاعات در مورد آثار باستانی در استان فارس به جز تخت جمشید کلید واژهٔ زیر را بررسی کنید.
۱۸ کار کلاسی برای جمع آوری اطلاعات دربارهٔ آثار باستانی استان لرستان به ترتیب کلیدواژه های زیر را در موتور جست و جو وارد و جواب ها را با هم مقایسه کنید:
۱۹ کار کلاسی برای جمع آوری اطلاعات در مورد هرکدام از جزئیات مربوط به جدول ۲-۳، با هم گروهی های خود بهترین عبارت و کلید واژه ها را برای جست و جو در صفحات وب تعیین کنید.
۲۰ کار کلاسی عبارت زیر را که اشتباهات املایى دارد، در موتور جست وجو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید. مشاهدات خود را توضیح دهید.
سارمان بزوحس وبرنامه ریضى آموزشى
۲۱ کار کلاسی شهر مورد علاقهٔ خود را که در ابتدای این پودمان یادداشت نموده اید، با پیشنهادی که پس از بررسی و جست وجو ارائه کرده اید مقایسه کنید.
۲۲ کار کلاسی ۱ – در مورد نمایشگاه و جشنواره های مرتبط با محصولات تفکر خلاق و نوآور دان شآموزان شهر مورد نظر گروه خود اطلاعاتی را جمع آوری کنید. این اطلاعات را با استفاده از یک نرم افزار واژه پرداز مرتب کنید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *