کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه :

 

 

ردیف تیپ سوال عـنـوان سـوال
۱ کار کلاسی در گروه خود بحث کنید که آینده فناوری ترسیم و طراحی با رایانه چگونه خواهد شد؟و نتایج را در کلاس ارائه دهید.
۲ تحقیق کنید در گروه خود با جست و جو در اینترنت ، کتاب ها و منابع دیگر در مورد اینکه ترسیم با رایانه در چه مشاغل و حرفه های دیگری می تواند کاربرد داشته باشد،تحقیق کنید. 
۳ کار کلاسی با هم اندیشی در گروه مزایای دیگری برای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه بررسی کنید و در جدوا ۱-۲ بنویسید.همچنن برای ترسیم با رایانه بایستی چه چیزهایی فراهم باشد و چه نکاتی را رعایت نمایید؟جدوا ۲-۲ را تکمیل کنید.
۴ کار کلاسی پرونده ای با نام ترسیم -۱ را باز کنید و همانند فیلم ،شکل های روبرو را بدون اندازه ترسیم و آن را ذخیره نمایید.(شکل۴-۲)
۵ کار کلاسی پرونده ای با نام نقش-۱ را باز کنید و همانند فیلم در شکل ۵-۲ را ترسیم و آن را ذخیره کنید.
۶ کار کلاسی پرونده ای با نام ترسیم-۲ باز کرده و همانند فیلم،شکل ۸-۲ را با چند روش ترسیم و آن را ذخیره کنید.کل متقارن است و اندازه ها دلخواه می باشد.
۷ کار کلاسی با استفاده از کمک رسم شکل ۱۰-۲ را بدون انداه گذاری ترسیم و آن را ذخیره کنید.
۸ کار غیر کلاسی شکل ۱۷-۲ را با رایانه ترسیم و آن را اندازه گذاری کنید .
۹ کار غیر کلاسی پرونده ای با نام پرچم را باز نمایید و همانند فیلم پرچم کشور عزیزمان ایران را با جزئیات ترسیم نمایید(شکل ۱۸-۲ )
۱۰ کار کلاسی

(نیمه تجویزی)

 نقشه دیوار های آجری پودمان عمران را رسم کنید . نمونه ای از نقشه های آن در شکل زیر۲۲-۲ آمده است .
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *