نوشته‌ها

کاروفناوری هفتم

ردیـف نـام پـودمـان
۱ نو آوری و فناوری
۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات
۴ مستند سازی
۵ کسب و کار
۶ نقشه کشی
۷ کار با چوب
۸ اشتراک گذاری اطلاعات
۹ پرورش و نگهداری گیاهان
۱۰ پوشاک
۱۱ خوراک