نوشته‌ها

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

تحقیق کنید صفحه ۶ درس کار و فناوری هشتم – پودمان کار با فلز

با جست و جو در اینترنت در ارتباط با استاندارد ورق هاى فلزى و جدول آنها تحقیق کنید و نتایج تحقیق خود را به کلاس ارائه دهید.